Úrad na ochranu oznamovateľov

Komisia na výber kandidátov na predsedu úradu

1.       Peter Kovařík – zástupca vlády

2.       Dagmar Fillová – zástupkyňa kancelárie prezidenta

3.       Marianna Leontiev – zástupkyňa Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

4.       Peter Demčák – zástupca Rady pre štátnu službu

5.       Tomáš Čitbaj – zástupca verejnej ochrankyne práv
 

Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (II. kolo)

Rokovací poriadok

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu

Materiály z I. kola výberu kandidátov

Výzva, II. kolo


Zápisnica z 25. 9. 2019

Zápisnica z 29. 10. 2019

Zápisnica z verejného vypočutia záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov - II. kolo

Záznam z verejného vypočutia, časť 1
Záznam z verejného vypočutia, časť 2

Hodnotiace hárky členov komisie, II. kolo

Informácie o prihlásených záujemcoch v II. kole
Ing. Viktor Pokojný                                       Koncepcia
MUDr. Rastislav Šaling                                Koncepcia
Tomáš Jacko, MPA, PhD.                              Koncepcia
Mgr. Zuzana Dlugošová                               Koncepcia
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.      Koncepcia
Ing. Tibor Draskoczy                                    Koncepcia
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.                     Koncepcia
Ing. Martin Rajňák                                        Koncepcia
Mgr. Michal Buraľ                                         Koncepcia