Úrad na ochranu oznamovateľov

Komisia na výber kandidátov na predsedu úradu

1.       Peter Kovařík – zástupca vlády

2.       Dagmar Fillová – zástupkyňa kancelárie prezidenta

3.       Marianna Leontiev – zástupkyňa Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

4.       Peter Demčák – zástupca Rady pre štátnu službu

5.       Tomáš Čitbaj – zástupca verejnej ochrankyne práv
 

Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (II. kolo)

Rokovací poriadok

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu

Materiály z I. kola výberu kandidátov
 

Zápisnica z 25. 9. 2019


Informácie o prihlásených záujemcoch v II. kole
Ing. Viktor Pokojný
MUDr. Rastislav Šaling
Tomáš Jacko, MPA, PhD.
Mgr. Zuzana Dlugošová
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.
Ing. Tibor Draskoczy
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
Ing. Martin Rajňák
Mgr. Michal Buraľ