Úrad na ochranu oznamovateľov

Komisia na výber kandidátov na predsedu úradu

1.       Peter Kovařík – zástupca vlády

2.       Dagmar Fillová – zástupkyňa kancelárie prezidenta

3.       Marianna Leontiev – zástupkyňa Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

4.       Peter Demčák – zástupca Rady pre štátnu službu

5.       Tomáš Čitbaj – zástupca verejnej ochrankyne práv
 

Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (II. kolo)

Rokovací poriadok

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu

Materiály z I. kola výberu kandidátov