Materiály z I. kolo výberu kandidátov

 

Zápisnica z 26.3.2019

Zápisnica z 02. 04. 2019

Zápisnica z 24. 4. 2019

Zápisnica zo 7.5.2019

Zápisnica z 13. 5. 2019

Zápisnica z 27. 5. 2019

Zápisnica z 3. 6. 2019

Záznam z verejného vypočutia


ZÁPISNICA z verejného vypočutia záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov


Honotiace hárky členov komisieZoznam, prihlásených záujemcov v abecednom poradí:
Miloš BIRTUS                                        Koncepcia
Zuzana DLUGOŠOVÁ                           Koncepcia
Tibor DRASKOCZY                               Koncepcia
Monika FILIPOVÁ                                 Koncepcia
Tomáš JACKO                                      Koncepcia
Daniel KROŠLÁK                                  Koncepcia
Diana MIGAĽOVÁ BASCHIEROVÁ     Koncepcia
Viktor POKOJNÝ                                   Koncepcia
Martin RAJŇÁK                                    Koncepcia
Jozef STOPKA                                      Koncepcia
Rastislav ŠALING                                 Koncepcia