Smernica vedúceho Úradu vlády SR o opatreniach v oblasti prevencie korupcie

07.02.2020
Dňa 7. februára 2020 vstúpila do platnosti Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády Slovenskej republiky. Účelom smernice je vytvoriť, implementovať, udržiavať, preskúmavať a zlepšovať systém riadenia protikorupčných činností na Úrade vlády Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami ISO 37001.