NÁVRH na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

20.06.2019
Výsledky verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 
Na základe verejného vypočutia 11 kandidátov  na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti komisia zložená zo zástupcov Kancelárie prezidenta SR, vlády SR, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Rady pre štátnu službu, Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie  vyhodnotila v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 54/2019 záujemcov o kandidatúru a na základe  ich hodnotenia navrhla vláde schváliť Zuzanu Dlugošovú a Moniku Filipovú ako dve kandidátky na funkciu predsedníčky úradu.  Tieto kandidátky získali od komisie najviac bodov (429, resp. 427 z možných 500 bodov).
Detaily  tohto rozhodnutia obsahuje Zápisnica z verejného vypočutia záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov, zverejnená na stránke: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/.
Verejné vypočutie zorganizoval Úrad vlady SR  v dňoch 4. – 5. júna 2019 v  ÚZ Hotel Bôrik a na svojom FB profile vysielal aj živý stream, ktorý mal 19 000 pozretí.