Interné predpisy

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2023 zo dňa 25. septembra 2023 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky ustanovuje podmienky poskytovania ochrany oznamovateľovi v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky, práva a povinnosti pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a ustanovenie zodpovednej osoby a jej oprávnenia v zmysle novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti prevencie korupcie

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 zo dňa 7. februára 2020 o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády Slovenskej republiky bola vydaná na zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie v súlade s požiadavkami STN ISO 37001:2019.


Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o Protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenskej republiky

Dňa 15. februára 2020 nadobudol účinnosť Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 o Protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenskej republiky. Ide o jeden zo základných dokumentov na implementáciu smernice ISO 37001:2016 (Systém riadenia protikorupčných činností) na Úrade vlády Slovenskej republiky.