Dokumenty ISO 37001

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky  bola vydaná na zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Úradu vlády Slovenskej republiky pri vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti prevencie korupcie

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 zo dňa 7. februára 2020 o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády Slovenskej republiky bola vydaná na zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Úradu vlády SR v oblasti prevencie korupcie v súlade s požiadavkami STN ISO 37001:2019.


Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o Protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenskej republiky

Dňa 15. februára 2020 nadobudol účinnosť Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 o Protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenskej republiky. Ide o jeden zo základných dokumentov na implementáciu smernice ISO 37001:2016 (Systém riadenia protikorupčných činností) na Úrade vlády Slovenskej republiky.