Aktualizácia Protikorupčného programu Úradu vlády SR

04.08.2022

Úrad vlády prijal s účinnosťou k 1. augustu 2022 aktualizáciu Protikorupčného programu Úradu vlády SR, ktorý stanovuje nové úlohy v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády SR. Prináša viacero zásadných opatrení na zlepšenie protikorupčného prostredia, ktoré bude odbor prevencie korupcie plniť v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi do 30. júna 2023.

Viac informácii ku aktualizovanému Protikorupčnému programu Úradu vlády SR nájdete tu.