Aktualizácia Protikorupčného programu Úradu vlády SR

03.08.2023
Úrad vlády prijal s účinnosťou k 1. augustu 2023 aktualizáciu Protikorupčného programu Úradu vlády SR, ktorý stanovuje nové úlohy v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády SR. Prináša viacero zásadných opatrení na zlepšenie protikorupčného prostredia, ktoré bude odbor prevencie korupcie plniť v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi do 30. júna 2024.

Viac informácii ku aktualizovanému Protikorupčnému programu Úradu vlády SR nájdete tu.