Metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík

30.01.2019
Dnes sme pridali do zložky "Dokumenty a predpisy" metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík, ktoré je určené ústredným orgánom štátnej správy, ako aj všetkým úrovniam verejnej moci vrátane orgánov samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti orgánov verejnej správy, ale aj verejného sektora.