Zhromaždenie zmluvných strána IACA (Medzinárodná protikorupčná akadémia)

02.10.2019
V dňoch 2. – 4. októbra 2019 sa v hlavnom meste Kazachstanu, v Nur-Sultane, uskutočnilo výročné zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA). Zasadnutie bolo kľúčové z pohľadu ďalšieho fungovania a zamerania akadémie po rozsiahlej finančnej kríze v roku 2018. Predseda Rady guvernérov IACA p. A. Konov predložil stratégiu na reformu činnosti IACA, v ktorej vyzdvihol potrebu pravidelných každoročných príspevkov zo strany všetkých zmluvných strán do rozpočtu IACA pre zabezpečenie finančnej stability akadémie. Zároveň navrhol reformu v štruktúre a fungovaní celej organizácie a podporu analytickej a výskumnej činnosti akadémie.

Slovenskú republiku na zhromaždení zmluvných strán zastupovali zástupcovia Úradu vlády SR, generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu P. Kovařík, pracovníčka odboru prevencie korupcie J. Brzobohatá a veľvyslanec SR v Kazachstane M. Kollár.


IACA_Kaz02