Zástupcovia Úradu vlády SR sa zúčastnili na CoSP10

22.12.2023

Zástupcovia Úradu vlády SR, odboru prevencie korupcie sa zúčastnili 10. zasadnutia Konferencie zmluvných strán UNCAC (ďalej len „CoSP10“), ktoré sa uskutočnilo od 11. do 15. decembra 2023 v Atlante v štáte Georgia, Spojené štáty americké.

Konferencia je najväčším celosvetovým stretnutím v oblasti boja proti korupcii. Každé dva roky sa stretávajú zmluvné strany dohovoru, aby preskúmali jeho vykonávanie a diskutovali o tom, ako zlepšiť medzinárodnú spoluprácu a lepšie predchádzať korupcii a bojovať proti nej.

Dohovor OSN proti korupcii je jediným právne záväzným univerzálnym nástrojom na boj proti korupcii a má takmer všeobecné prijatie, pričom jeho zmluvnými stranami je 190 štátov. Dohovor, ktorý bol prerokovaný vo Viedni a prijatý Valným zhromaždením v roku 2003, si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku.

Slovenskú republiku zastupovali odborníci z Úradu vlády SR, Ministerstva spravodlivosti SR a zástupcovia Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Washingtone.

Zdroj fotiek: UNIS Vienna

Fotogaléria