Zástupcovia odboru prevencie korupcie na medzirezortnej pracovnej porade ku korupcii

10.11.2023
Zástupcovia odboru prevencie korupcie sa zúčastnili medzirezortnej pracovnej porady spolu so zástupcami OČTK (Európskej prokuratúry, Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, vyšetrovateľmi NAKA Prezídia PZ), zástupkyňami Úradu na ochranu oznamovateľov a zástupcom Národnej kriminálnej agentúry Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (National Crime Agency - NCA).

Účastníci medzirezortnej porady zhodnotili činnosť a vzájomnú spoluprácu pri odhaľovaní, vyšetrovaní a dokazovaní závažnej korupčnej trestnej činnosti a korupcie s medzinárodným prvkom. Riaditeľ odboru prevencie korupcie, Mgr. Marcel Vereš sumarizoval a zhodnotil výsledky činnosti odboru prevencie korupcie v roku 2023, pričom vyzdvihol významnosť riadenia korupčných rizík v boji proti korupcii.

Na porade boli prezentované súčasné výzvy v oblasti prevencie korupcie, pričom zo strany riaditeľa odboru prevencie korupcie bola navrhnutá spolupráca medzi ÚŠP, ÚIS a odborom prevencie korupcie v podobe užšieho zdieľania štatistických údajov k trestným činom korupcie.