Zamestnanci Úradu vlády Slovenskej republiky absolvovali 13. ročník Medzinárodnej protikorupčnej letnej akadémie (IACA Summer Academy)

30.06.2023
Zástupcovia sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu, sekcie kontroly a sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR absolvovali 13. ročník Medzinárodnej protikorupčnej letnej akadémie (IACA Summer Academy) spolu s ďalšími 56 odborníkmi z 32 krajín sveta (Francúzsko, Maďarsko, Srbsko, Turecko, Brazília, Spojené štáty americké, Egypt, Madagaskar, Mozambik, Keňa, Filipíny, Gruzínsko, Uzbekistan...)

Letná akadémia je príležitosťou pre jednotlivcov z rôznych prostredí a skúseností na výmenu poznatkov a odborných znalostí o boji proti korupcii. Medzi tohtoročnými účastníkmi boli zástupcovia verejného a súkromného sektora, medzinárodných organizácií, akademickej obce a občianskej spoločnosti z celého sveta.

Účastníci mali možnosť vypočuť si prednášky popredných odborníkov zo Siete riešení pre trvalo udržateľný rozvoj OSN, Centra pre trvalo udržateľný rozvoj Kolumbijskej univerzity, spolupredsedu OECD MENA_OECD Business Integrity, Londýnskej univerzity, Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu a ďalšími svetovými odborníkmi na boj proti korupcii.

Letná akadémia spája teóriu boja proti korupcii a compliance s praxou. Tohtoročné prednášky a diskusie sa týkali širokého spektra tém, akými boli napr. medzinárodné legislatívne rámce boja proti korupcii, nové technológie, etika a meranie a vyšetrovanie korupcie. Interdisciplinárny prístup Letnej akadémie povzbudzuje účastníkov, aby preskúmali boj proti korupcii a dodržiavanie predpisov z rôznych perspektív, vrátane právnych, etických, ekonomických a technologických perspektív. Diskusia za okrúhlym stolom o zelenej korupcii a environmentálnych trestných činoch poskytla pohľad na komplexnú problematiku zhoršovania životného prostredia spôsobenú korupciou a environmentálnou kriminalitou a diskutovala o aktuálnej otázke zodpovednosti v správe životného prostredia."

Fotogaléria