Vzdelávanie pedagogických pracovníkov

20.03.2019
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR pokračuje aj v tomto roku v pomoci pri vzdelávaní pedagógov v oblasti boja proti korupcii s dôrazom na prevenciu. Na seminári zorganizovanom dňa 21.februára 2019 odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF)  v spolupráci s Me-todicko-pedagogickým centrom v Bratislave  pre vedúcich pedagogických zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja na tému „„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“,  bola odprednášaná téma korupcie skúseným lektorom z praxe  z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a generálnym riaditeľom Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR, ktorý priblížil aj zámery protikorupčnej politiky v SR. Na seminári vystúpili so svojimi prednáškami aj odborníci z  Národnej kriminálnej agentúry, Trnavskej univerzity a OCKÚ OLAF. Prítomných 63 riaditeľov základných a stredných škôl malo možnosť zapojiť sa otázkami k prednášaným témam.
 
Obdobný seminár pre takmer 70 riaditeľov z BSK a zamestnancov MPC sa konal v Bratislave dňa 7.marca 2019.