Vzdelávanie ako preventívne opatrenie

17.02.2020
V priestoroch Úradu vlády SR sa vo februári tohto roku uskutočnili dva semináre zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti prevencie korupcie.

Dňa 13. februára 2020 to bolo školenie na tému „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“ organizované v spolupráci s odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, ktorého sa zúčastnilo 45 pedagogických pracovníkov z oblasti Bratislavy. Dňa 17. februára 2020 to bol seminár pod názvom "Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii", na ktorom sa zúčastnilo 55 zamestnancov štátnej správy, predovšetkým z ministerstiev.

Na obidvoch vzdelávacích akciách v oblasti boja proti korupcii s dôrazom na prevenciu  vystúpili experti z praxe. Za Úrad vlády SR generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu JUDr. Ing. Peter Kovařík vysvetlil novú úroveň protikorupčných štandardov v štátnej správa a priblížil tému ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR JUDr. Ján Hrivnák vo svojej prednáške rozobral problematiku odhaľovania, objasňovania a postihovania trestných činov korupcie v štátnej správe. Na obidvoch akciách sa účastníci svojimi otázkami a postrehmi aktívne zapájali do prednášanej problematiky. Zároveň boli rozdané brožúry Korupcia okolo nás – užitočné informácie pre občanov.
 
Foto-seminar01


Foto-seminar02