Vyhlásené výberové konanie - VK/2021/2226

02.07.2021
V registri výberových konaní bolo včera vyhlásené vonkajšie výberové konanie č. VK/2021/2226, ktorým sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca v rámci odboru prevencie korupcie, sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu.

Na vyhlásené VK sa dostanete kliknutím na nasledovný link: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30810

Prihlásiť sa do VK je do štvrtka 08.07.2021.