Úvodné zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov

18.07.2023
Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa dňa 29. júna 2023 uskutočnilo prvé zasadnutie Rady protikorupčných koordinátorov (rada), ktorá bola vytvorená 2. mája 2023.

Rada plní úlohy v súvislosti s postavením Úradu vlády Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu činnosti v oblasti prevencie korupcie.

Zasadnutia rady sa zúčastnili protikorupční koordinátori ústredných orgánov štátnej správy.

Rokovanie otvoril a účastníkom stretnutia sa prihovoril úvodným slovo vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky ako predseda rady.

Predmetom rokovania rady bola predovšetkým spolupráca Úradu vlády Slovenskej republiky s ústrednými orgánmi štátnej správy pri naplňovaní cieľov a úloh v boji proti korupcii v ďalšom období, príprava národnej protikorupčnej stratégie Slovenskej republiky, konflikt záujmov, politika prijímania darov, či zber dát v súvislosti s identifikáciou rizikových pozícií  ku korupcii na ústredných orgánoch štátnej správy

Fotogaléria