Uskutočnila sa konferencia Integrity Fórum 2023

20.03.2023
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR úspešne zorganizoval po druhý raz konferenciu s názvom ,,Integrity Fórum 2023“ za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v SR, zástupcov akademickej obce, odborníkov na témy integrity a korupcie, protikorupčných koordinátorov, etických poradcov, ako aj zástupcov mimovládneho sektora. 
 
Podujatie sa konalo v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave, dňa 9. marca 2023. 
Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“, v spolupráci s OECD, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórskych grantov.
 
Po otvorení konferencie vedúcim Úradu vlády SR, pánom Júliusom Jakabom, sa spustila panelová diskusia, ktorá bola zameraná na predstavenie Zásad integrity vo verejnej správe, ich aplikáciu v praxi a rozvoj v ďalšom období. K téme sa vyjadrili predstavitelia Úradu vlády SR a Rady pre štátnu službu, ktorí viedli proces prípravy Zásad integrity vo verejnej  správe, ako aj zástupcovia mimovládneho sektora, ktorí prezentovali pohľad ,,zvonku“ k prínosu zásad integrity vo verejnej správe. 
 
Druhá časť panelovej diskusie bola zameraná na behaviorálne aspekty. V rámci diskusie vystúpila vedúca behaviorálna výskumná pracovníčka z OECD, pani Chiara Varazzani, ktorá skúmala behaviorálne prekážky priamo na dotknutých inštitúciách. Rozsiahlejší pohľad k téme priniesla do diskusie riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, pani Emília Sičáková-Beblavá.   Za mimovládny sektor užitočne prispela do diskusie zástupkyňa Nadácie Zastavme korupciu, pani Zuzana Vasičáková Očenášová. 

Záznam konferencie Integrity fórum 2023