Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má svoju šéfku

26.02.2021

Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý je účinný od 1. marca 2019,  bol zriadený nezávislý orgán  štátnej správy "Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti". Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi dňa 5. februára  zvolila na čelo tohto úradu Zuzanu Dlugošovú, ktorá má šesť mesiacov na jeho vytvorenie. Nový úrad začne svoju činnosť 1. septembra 2021. Dovtedy plnia jeho základné úlohy príslušné inšpektoráty práce.