Študenti slovenských univerzít na seminári v IACA

16.11.2017
V dňoch 16. – 17. novembra 2017 sa na pôde Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA – Iternational anti-Coruption Academy) v rakúskom Laxenburgu uskutočnil odborný seminár k zvyšovaniu povedomia o korupcii, ktorého som sa zúčastnil spoločne s ďalšími 17 študentmi slovenských univerzít a vysokých škôl. Keďže problematika korupcie je problematikou interdisciplinárnou, dôraz pri výbere študentov sa kládol najmä na proporcionálne zastúpenie rôznych študijných odborov (právo, politológia, ekonómia, medzinárodné vzťahy a pod.).

Súčasťou seminára boli odborné prezentácie o teórii korupcie, kolektívnych akciách a úlohe médií pri odhaľovaní korupcie, ktoré boli vedené formou interaktívnej diskusie, čo milo prekvapilo všetkých zúčastnených. Keď prednášajúci videl, že si píšeme poznámky, zastavil nás a upozornil, že prezentácie budú poskytnuté všetkým účastníkom. Z môjho pohľadu mohol tento seminár trvať dlhšie, keďže na absorbovanie takéhoto množstva podnetných informácií je potrebné viac času. Veľkým prínosom bola však diskusia o fenoméne korupcie, jej interdisciplinarite a istej vžitosti v spoločnosti.

Okrem vzdelávacích aktivít na pôde IACA sme v rámci inštitucionálnych návštev mohli spoznať spôsob riešenia korupcie v Rakúsku. Prvou inštitúciou bol Spolkový protikorupčný úrad Spolkového ministerstva vnútra Rakúskej republiky (BAK), kde nám jeho riaditeľ predstavil pôsobnosť a kompetencie úradu, ako aj jeho inštitucionálne vymedzenie a vnútornú organizáciu. Účastníci seminára mali takisto možnosť pozrieť si miestnosť určenú na vypočúvanie osôb podozrivých z korupcie. Podľa slov riaditeľa BAK podávalo v nej svoje vysvetlenia viacero vysokých štátnych funkcionárov. Vo Viedenskom medzinárodnom centre účastníci absolvovali prednášku o medzinárodných protikorupčných prameňoch práva. Podľa môjho názoru, ako jedného z účastníkov seminára, je IACA výbornou platformou na zvýšenie povedomia o korupcii a získania skúseností a informácií o účinných nástrojoch na jej potláčanie.

Oliver G.

DSC_0627

42624703_1777111429077410_7070471696360144896_n