Stretnutie slovenskej delegácie s Komisiou pre prevenciu korupcie v Slovinsku

07.06.2023

V rámci posilňovania medzinárodných väzieb a výmeny osvedčených postupov sa dňa 6. júna 2023 uskutočnilo stretnutie slovenskej delegácie s predstaviteľmi Komisie pre prevenciu korupcie v Slovinsku (Komisija za preprečevanje korupcije / KPK; ďalej len „Komisia“). Slovenská delegácia podrobne predstavila činnosť a aktivity odboru prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky (ÚV SR) a jej členovia oboznámili Komisiu s aktuálnou spoluprácou ÚV SR s OECD v rámci projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“, financovaného prostredníctvom grantov EHP a Nórska. Predstavitelia Komisie prezentovali náplň svojej práce v rámci Komisie, uviedli projekt Integriteta: Spoločný cieľ pre generácie, a tiež hovorili o témach ako konflikt záujmov a inštitúcie v oblasti integrity.
 

Generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR Pavel Franko, riaditeľ odboru prevencie korupcie ÚV SR Marcel Vereš a Peter Zeleňák, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Slovinskej republike počas dopoludnia informovali svojich slovinských kolegov o opise aktivít odboru prevencie korupcie a ÚV SR v oblasti prevencie korupcie. Do diskusie sa zapojili predseda Komisie Robert Šumi, vedúca monitorovacieho útvaru Komisie Katja Mihelič Sušnik a radkyňa pre prevenciu preventívneho útvaru Komisie (a vedúca projektu Integriteta: Spoločný cieľ pre generácie) Barbara Fürst, ktorí predstavili prácu Komisie vo vybraných oblastiach. Stretnutie koordinovala poradkyňa pre európsku a medzinárodnú spoluprácu výboru Komisie Jana Kulevska Črepinko. Cieľom stretnutia bolo posilnenie vzájomných vzťahov, strategické zhodnotenie práce a kompetencií oboch inštitúcií a predovšetkým prezentácia slovinskej dobrej praxe, o ktorú slovenskí kolegovia prejavili záujem.


Foto (zľava): veľvyslanec Slovenskej republiky Peter Zeleňák, radkyňa pre prevenciu Barbara Fürst (Komisia), vedúca monitorovacieho útvaru Katja Mihelič Sušnik (Komisia), generálny riaditeľ Pavel Franko (ÚV SR), predseda Robert Šumi (Komisia) a riaditeľ odboru Marcel Vereš (ÚV SR)