Stretnutie s kolegami zo Srbskej protikorupčnej agentúry

24.06.2019
Dňa 24. júna 2019 navštívila Úrad vlády SR delegácia Srbskej protikorupčnej agentúry za účelom výmeny praktických skúseností v oblasti prevencie korupcie. Stretnutie bolo obojstranne užitočné, diskutovali sa otázky softwérových riešení používaných pri riadení korupčných rizík a ďalšie otázky. Obe delegácie a zástupcovia MV SR sa zhodli na potrebe ďalšieho rozvíjania vzájomných vzťahov.


Srbi 1


Srbi 2