Stretnutie protikorupčných koordinátorov

09.02.2023
Odbor prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky zorganizoval dňa 3. februára 2023 pracovnú poradu protikorupčných koordinátorov k problematike konfliktu záujmov v účelovom zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky Bôrik.

Účastníkom porady bola prezentovaná téma konfliktu záujmov, prečo je potrebné ho riešiť, ako ho zvládať, ako postupovať, resp. ako túto tému preniesť do politík svojich organizácií. Taktiež boli prezentované konkrétne príklady z praxe a v rámci diskusie si účastníci vymieňali svoje praktické poznatky s riešením témy konfliktu záujmov.

Na stretnutí sa diskutovalo aj o ďalšej spolupráci protikorupčných koordinátorov.