Stretnutie protikorupčných koordinátorov – predstavenie noviniek v systéme RKR

30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo pracovné stretnutie s protikorupčnými koordinátormi z jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy k detailnejšiemu objasneniu fungovania aplikácie k riadeniu korupčných rizík, ako aj predstaveniu vylepšení v systéme RKR. Možnosť vyskúšať si novinky v systéme RKR majú protikorupční koordinátori na školeniach, ktoré pre nich v spolupráci so spoločnosťou PosAm organizujeme.