Stretnutie pracovnej skupiny k vytvoreniu zásad integrity vo verejnej správe SR

30.09.2021

Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k vytvoreniu zásad integrity vo verejnej správe SR. Účastníci stretnutia boli informovaní o predbežnom návrhu programu Integrity fóra, ako aj o posune termínu  jeho uskutočnenia na február 2022. Po skončení prezentácie k Integrity fóru sa členovia pracovnej skupiny podrobne venovali diskusnému materiálu k zásadám integrity, vymedzeniu základných pojmov v materiáli, rozsahu jeho aplikácie, ako aj konkrétnemu zneniu zásad. Po dokončení diskusného materiálu plánuje odbor prevencie korupcie uskutočniť ďalšie stretnutie pracovnej skupiny.

Fotogaléria