Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

01.10.2019
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky  bola vydaná na zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Úradu vlády Slovenskej republiky pri vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.