Školenie pre pedagógov v oblasti prevencie korupcie v rámci projektu k Finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018

29.10.2018
V rámci projektu k Finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018 oslovili Odbor prevencie korupcie Úradu vlády SR pedagogickí zamestnanci z Gymnázia v Púchove ohľadom možnosti zorganizovať odborné vzdelávanie k prevencii korupcie.

Školenie sa uskutočnilo dňa 29. 10. 2018 v priestoroch Úradu vlády SR za účasti 33 pedagogických zamestnancov uvedeného gymnázia. Školenie bolo zamerané na zvýšenie povedomia a informovanosti k prevencii korupcie.

skolenia-pedagogovia1