Seminár "Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii"

12.11.2018
Dňa 12. 11. 2018 sa v hoteli Bôrik konal seminár k zvyšovaniu právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii pre zamestnancov štátnej správy.
 
Seminár otvoril riaditeľ Odboru prevencie korupcie ÚV SR p. Peter Kovařík, ktorý vyzdvihol dôležitosť prevencie korupcie v boji proti korupcii. Zástupca Ministerstva spravodlivosti SR p. Ján Králik sa vo svojej prezentácii zameral na odporúčania medzinárodných organizácií pre SR v oblasti prevencie korupcie, ako aj na postihovanie korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Účastníci ocenili aj zaujímavú prezentáciu ku korupcii v štátnej správe a k trestnoprávnym aspektom korupcie, ktorú odprezentoval p. Ján Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry SR. Pohľad na boj s korupciou vo verejnom obstarávaní poskytol zástupca Úradu pre verejné obstarávanie p. Ivan Holič.

Borik