Seminár pre pedagogických pracovníkov v Žiline

03.05.2019
Už tretí seminár v tomto roku určený pre pedagogických pracovníkov pod názvom „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“ sa konal dňa 26. apríla 2019 v Metodicko-pedagogickom centre – Regionálnom pracovisku v Žiline.
Na seminári organizovanom v zmysle vzdelávania Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý bol zameraný na oblasť boja proti korupcii a boja proti podvodom s dôrazom na prevenciu,  po úvodnom slove PaedDr. Moniky Gregušovej z MPC Žilina, z iniciatívy ktorej sa seminár uskutočnil, vystúpili s prezentáciami pracovníci ÚV SR. V oblasti prevencie korupcie bola priblížená Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, ako aj nový zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Hlavné prednášky mali skúsení lektori z praxe JUDr. Ján Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR a JUDr. Atilla Zajonc, PhD. z Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru, ktorí odpovedali v rámci diskusie aj na otázky prítomných k prednášaným témam.
Seminára sa zúčastnilo 24 pedagogických pracovníkov zo Žilinského kraja.