Seminár „Nové prístupy k boju proti korupcii“ organizovaný IACA pre príslušníkov Policajného zboru SR

01.04.2019
V dňoch 1. – 2. apríla 2019 sa v Piešťanoch uskutočnil seminár organizovaný Úradom vlády SR a Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou (IACA) pre zástupcov Policajného zboru SR. Lektormi školenia bol predseda Pracovnej skupiny OECD proti úplatkárstvu D. Kos a profesorka Stredoeurópskej univerzity v oblasti integrity K. Pallai.
 
Počas seminára sa zástupcovia Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry Policajného zboru SR a Sekcie inšpekcie a internej kontroly Finančného riaditeľstva SR oboznámili s bojom proti korupcii z pohľadu medzinárodných dohovorov. Pre zníženie korupcie je nevyhnutná medzinárodná spolupráca medzi jednotlivými krajinami a celkovo pre boj s korupciou je nevyhnutná dôvera v orgány činné v trestnom konaní a súdy, ako aj vo vládne inštitúcie.

IMG_3434