Šéf odboru boja proti korupcii Peter Kovařík po sérii prednášok: „Študenti boli úžasní!“

27.10.2017
Šéf odboru boja proti korupcii Peter Kovařík po sérii prednášok:  „Študenti boli úžasní!“

 
Úrad vlády SR a predseda vlády SR Robert Fico podporili nedávno ukončené podujatie organizované agentúrou Prerag: Kýchanie mozgu ... od kalokgathie k hypochondrii a späť, ktoré oslovilo s témou korupcie študentov stredných škôl a gymnázií v Slovenskej republike.  Od 24.októbra 2017 do 9.novembra 2017 sa riaditeľ odboru boja proti korupcii Úradu vlády SR Peter Kovařík  zúčastnil podujatí spojených s výstavou karikatúr na tému korupcia  na deviatich školách, a to v Prešove, Banskej Bystrici, Zvolene, Kežmarku,  posledné dve  prednášky  sa uskutočnili uplynulý štvrtok  9.novembra 2017 vo Svidníku a  Vranove nad Topľou. 
 
Peter Kovařík vystúpil s vlastnou prezentáciou o úlohe Úradu vlády SR v boji, ale najmä v prevencii korupcie, o tom, čo korupcia je a prečo je dôležité ju nahlásiť, o tom, že Úrad vlády SR má už niekoľko rokov zriadenú bezplatnú antikorupčnú linku a dlhodobo  organizuje semináre na tému: Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti prevencie korupcie a boj proti korupcii najmä pre zamestnancov ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, ale napr. aj pre učiteľov. O podujatí povedal:  „Študenti boli úžasní, téma ich  veľmi zaujímala, bežne sa diskutovalo dokonca už  aj v priebehu prezentácie. Najviac ich zaujímalo vysvetlenie pojmov súvisiacich s korupciou, ale najmä práca polície pri objasňovaní trestných činov korupcie. Doslova s otvorenými očami počúvali nahrávky policajných odposluchov,  pozerali obrazové záznamy či rekonštrukciu rozhovoru policajného agenta s podozrivým, ktoré som im mohol prezentovať.“
 
Na Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove  zavítal aj predseda vlády SR Robert Fico, s ktorým študenti viedli zaujímavú a zanietenú diskusiu aj na tému ich ďalšieho vzdelávania. 
 
Úrad vlády SR už niekoľkokrát podporil podujatie spojené s výstavou karikatúr autorov z celého sveta  na tému korupcia aj v uplynulom období.  Agentúra Prerag, ktorá je aktívna aj v témach regionálneho rozvoja, partnerstva, vzdelávania či podpory zamestnanosti, organizuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru Kýchanie mozgu ... od kalokgathie k hypochondrii a späť  už od roku 2011  na spoločensky dôležité témy,  napr. Brain Washing, Free Feeling - Pocit slobody, Korupcia, Antikorupcia  a pod., a pripravuje tiež prezentácie tvorby slovenských autorov kresleného humoru v zahraničí, napr. v Nórsku, Ukrajine, Čiernej Hore či Rusku.  V Galérii kýchania mozgu, ktorú agentúra prevádzkuje, sa za uplynulé 3 roky predstavilo 26 svetových autorov.  Peter Rázus, zástupca agentúry, sa vo svojom ďakovnom liste premiérovi vyjadril, že reakcie pedagógov, študentov i starostov boli veľmi pozitívne a záujem o tento typ prevencie a edukácie prejavili aj ďalší partneri.

KORUPCIA Presov 08