Protikorupčný e-learningový program

Protikorupčný e-learningový program  „Integritou proti korupcii“, vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru sa nachádza na webovom sídle Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?dotaznik&okruh=1&tema=1 .

Program testuje a vyhodnocuje vzdelanostnú úroveň v oblasti integrity a prevencie korupcie v domácom i medzinárodnom prostredí. Štruktúru programu tvoria tri vzdelávacie moduly, otestovať sa prostredníctvom interaktívneho e-learningu môžete tu.