Protikorupčná politika ÚV SR

Protikorupčná politika Úradu vlády Slovenskej republiky je jedným zo základných dokumentov na implementáciu normy ISO 37001:2016 (Systém riadenia protikorupčných činností) na Úrade vlády Slovenskej republiky.

Účelom protikorupčnej politiky je posilňovať na Úrade vlády SR prevenciu korupcie, minimalizovať priestor na korupciu a vznik korupčných rizík, poskytovať rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Úradu vlády SR a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene.

Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov úradu vlády a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene.