Príkaz vedúceho Úradu vlády SR č. 1/2020 o protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenskej republiky

15.02.2020
Dňa 15. februára 2020 nadobudol účinnosť Príkaz vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 o protikorupčnej politike Úradu vlády Slovenskej republiky. Uvedený dokument je jedným zo základných dokumentov na implementáciu normy ISO 37001:2016 (Systém riadenia protikorupčných činností) na Úrade vlády Slovenskej republiky.