Prezentácie k prevencii korupcie a integrity v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2021

25.10.2021
V rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2021, ktorý v dňoch 4. – 8. októbra 2021 zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v hoteli Crowne Plaza v Bratislave sa uskutočnili prezentácie na viaceré témy súvisiace s oblasťou otvoreného vládnutia. Úrad vlády SR bol zastúpený expertmi Odboru prevencie korupcie, ktorí sa zamerali najmä na problematiku prevencie korupcie, aktuálneho nastavenia protikorupčných opatrení na Úrade vlády SR, ako aj na oblasť integrity, ktorá je určitou odpoveďou na korupciu. V oblasti integrity Odbor prevencie korupcie uskutočňuje 4-ročný projekt zameraný na zvýšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku, pri realizácii ktorého aktívne spolupracuje práve so zástupcami občianskej spoločnosti.

Záznam zo slávnostného otvorenia podujatia je dostupný kliknutím na nasledovný odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=GVVNEJAkIzY&t=1401s a fotografie sú zverejnené na odkaze:  https://drive.google.com/drive/folders/1pHtFNjQneUdGUgPmkOf8LEYclib2TRha?usp=sharing (zdroj Videoart).

Všetky prezentácie z pracovného programu podujatia sú dostupné v PDF formáte na tomto odkaze: https://drive.google.com/drive/folders/1N1rn9zJC2Q2xMS2pgVi41ra0fTIZOw2h?usp=sharing
 

Fotogaléria