Prevencia korupcie musí zohrávať kľúčovú úlohu pri globálnom riešení krízy COVID-19

20.05.2020
Vyhlásenie Medzinárodnej siete orgánov zodpovedných za prevenciu korupcie (NCPA)

Súčasná globálna kríza si vyžaduje spoločnú odpoveď a koordinované riešenia. Po zvážení odpovedí jednotlivých medzinárodných organizácií – GRECO, OECD, UNODC, okrem iných – ako aj národných protikorupčných inštitúcií, členské krajiny NCPA pevne veria, že prevencia môže a musí zohrávať Council of Europekľúčovú úlohu pri odstraňovaní rizika, že pandémia koronavíru spôsobí pandémiu korupcie. Preto vyzývajú k zvýšenej transparentnosti pri zverejňovaní informácií, k zjednodušeným postupom pri verejnom obstarávaní, k zjednodušenému použitiu systémov oznamovania korupcie a lobingu, ako aj k posilneniu ochrany oznamovateľov. Komplexné znenie vyhlásenia nájdete tu. https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa/events