Pokračujúce protikorupčné vzdelávanie pedagogických pracovníkov

17.04.2018
Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  uskutočnil za podpory Metodicko-pedagogického centra v Bratislave dňa 9.apríla 2018 ďalší seminár, kde bola vysvetlená problematika boja proti korupcii a prevencie korupcie.

Na seminári pod názvom Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ,  ktorého sa zúčastnilo 78 pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl,  vystúpili s prednáškami riaditeľ odboru prevencie korupcie pán Ing. Mgr. Peter Kovařík a prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR JUDr. Ján Hrivnák.

Pán Kovařík informoval o zámeroch stratégie prevencie korupcie a pripravovanej metodike analýzy rizík, pán Hrivnák vysvetlil problematiku korupcie spolu s praktickými ukážkami z praxe.  Obidvaja lektori zároveň odpovedali na mnohé dotazy prítomných.

Účastníkom seminárov boli rozdané aj tlačené informačné materiály.