Otváracia konferencia k projektu "Zlepšenie integrity vo verejnej správe v SR"

19.09.2019
V dňoch 19. - 20. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila otváracia konferencia k projektu "Zlepšenie integrity vo verejnej správe SR" za účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a občianskej spoločnosti. Uvedený projekt je zameraný zameraný na zlepšenie systému integrity verejnej správy v Slovenskej republike a je financovaný z prostriedkov EEA. Celkovým cieľom projektu je preskúmanie systému verejnej integrity vo verejnej správe v SR a vytvorenie dôkazného základu pre vypracovanie účinných opatrení na posilnenie verejnej integrity (etického vykonávania verejnej správy) a na zníženie miery korupcie na Slovensku. Pri realizácii projektu budú s Úradom vlády SR spolupracovať experti medzinárodnej Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Konferenciu otvoril vedúci úradu vlády SR p. M. Šutaj Eštok, ktorý vo svojom vystúpení vyzdvihol partnerov z OECD, ktorí napomôžu reagovať na aktuálne výzvy v oblasti verejnej integrity a protikorupčného úsilia. Hodnoty ako rovnosť, čestnosť a solidarita je potrebné v maximálnej miere implementovať a rozšíriť na všetky zložky našej spoločnosti.

Účastníkom sa tiež prihovoril veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR, p. T. T. Norvik, zástupkyňa nadácie Zastavme korupciu p. M. Leontiev a generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu ÚV SR p. P. Kovařík.

otvaracia konferencia - layout