Ostatné témy

Krzysztof Grzondziel anti&corruption copy
Krzysztof Grzondziel anti&corruption copy

ÚV SR už niekoľ ko rokov v spoločnom projekte s Prešovskou
rozvojovou agentúrou PRERAG spája hovorené slovo s výstavou
protikorupčných karikatúr umelcov z celého sveta. Ak niekedy
uvidíte plagáty, ktoré Vás pozývajú na prehliadku medzinárodnej
súťaže kresleného humoru do Galérie kýchanie mozgu v Prešove,
vedzte, že si môžete prezrieť skvelé karikatúry, ktoré Vás prinútia
nielen zastaviť sa, ale aj zamyslieť sa.