Ostatné témy

Krzysztof Grzondziel anti&corruption copy
Krzysztof Grzondziel anti&corruption copy

ÚV SR už niekoľ ko rokov v spoločnom projekte s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG spája hovorené slovo s výstavou protikorupčných karikatúr umelcov z celého sveta. Ak niekedy uvidíte plagáty, ktoré Vás pozývajú na prehliadku medzinárodnej súťaže kresleného humoru do Galérie kýchanie mozgu v Prešove, vedzte, že si môžete prezrieť skvelé karikatúry, ktoré Vás prinútia nielen zastaviť sa, ale aj zamyslieť sa.
https://www.facebook.com/Pre%C5%A1ovsk%C3%A1-rozvojov%C3%A1-agent%C3%BAra-Prerag-441183539400641


Prevencia kriminality

Predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti pre zvyšovanie pocitu bezpečia všetkých občanov  je cieľom prevencie kriminality. Viac o tejto téme spoločne s informáciami pre obete trestných činov sa dozviete na stránke www.prevenciakriminality.sk.