Opäť ideme diskutovať, tentokrát do Kežmarku

08.11.2017
Je super, že stredoškoláci rozmýšľajú a veľa sa pýtajú. Nesklamali ani na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

Korupcia KK POH  01