Odbor prevencie korupcie zorganizoval v spolupráci s OECD workshop na tému behaviorálnych aspektov

27.09.2022
Odbor prevencie korupcie („OPK“) spoločne s expertmi z OECD dňa 27. septembra 2022 uskutočnil workshop na tému behaviorálnych aspektov pre protikorupčných koordinátorov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
 
Workshop viedli experti z OECD, pani Chiara Varazzani, PhD. (behaviorálna neuroveda; Univerzita Sorbonna), ktorá je vedúcou behaviorálnou výskumnou pracovníčkou v Observatory of Public Sector Innovation (OPSI, OECD), kde poskytuje odborné behaviorálne poradenstvo vládam a pán Frederic Boehm, PhD. (ekonómia; Technická univerzita Berlín), ktorý vedie aktivity OECD zamerané na uplatňovanie behaviorálnych poznatkov na politiky verejnej integrity. 
 
Cieľom workshopu bolo získať podklady k sociologickej štúdii na pochopenie a identifikovanie spúšťačov a prekážok správania súvisiacich s riadením rizík integrity. Workshop prebiehal interaktívnou formou otázok od expertov tak, aby si participanti vytvorili obraz o prostredí v oblasti integrity v ich konkrétnom rezorte. 
 
Workshop sa uskutočnil v rámci projektu s názvom „Zlepšenie integrity verenej správy v Slovenskej republike“ ktorý Úrad vlády Slovenskej republiky realizuje spoločne s partnerom projektu OECD. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.