Odbor prevencie korupcie participoval na diskusnom fóre Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE

23.09.2022

Odbor prevencie korupcie („OPK“) dňa 23. septembra 2022 participoval na diskusnom fóre z názvom „Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v KOCKE“. Podujatie sa uskutočnilo prezenčne v priestoroch Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8 v Bratislave.

Organizátorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti a Slovenského centra cvičných firiem a úsek celoživotného vzdelávania. Partnerom podujatia bola Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Odborníci na finančnú gramotnosť sa  v rámci diskusného fóra predstavili svojimi prezentáciami v oblasti finančnej gramotnosti, ktorá je v dnešnej dobe aktuálnou a naliehavou témou pre celú spoločnosť a ktorú je potrebné približovať nielen dospelej populácii, ale zameriavať sa aj na edukáciu žiakov od najnižších ročníkov.

OPK sa v prvej časti prezentácie predstavil stručným súhrnom svojich aktivít, svojím pôsobením a úlohami. Úvodná časť tiež obsahovala vysvetlenie základných pojmov prevencie korupcie. Druhá časť prezentácie bližšie informovala participantov o projekte „Zlepšovanie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“, ktorý Úrad vlády Slovenskej republiky realizuje spoločne s partnerom projektu OECD. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Diskusné fórum bolo odporúčané učiteľom stredných a základných škôl a gymnázií a všetkým, ktorí sa zaoberajú financiami a vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti.

Zborník diskusného fóra s programom, príspevkami a prezentáciami je k dispozícii na webovej adrese Slovenského centra cvičných firiem