Odbor prevencie korupcie participoval na 17. ročníku konferencie Slovenského inštitútu interných audítorov

23.06.2023
Dňa 15. júna 2023 riaditeľ odboru prevencie korupcie (OPK) participoval na konferencii Slovenského inštitútu interných audítorov SKIIA KONFERENCIA 2023. Ide o tradičnú konferenciu o aktualitách v oblasti auditu a riadenia rizík, ktorá sa konala v hoteli Bôrik v Bratislave pod záštitou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ).

Konferencie sa zúčastnili odborníci v oblasti financií a auditu vrátane predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho, zástupcov Úradu vlády Slovenskej republiky (ÚV SR), Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, spoločnosti PosAm, ktorá vyvinula softvér pre riadenie korupčných rizík pre centrálnu úroveň štátnej správy a ďalších spoločností pôsobiacich na trhu auditu a kontroly. Témami konferencie boli napríklad smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) pre interných audítorov, systém kontrol EŠIF, nariadenie o digitálnej bezpečnosti (DORA), analytické nástroje detekcie rizík podvodu, skúsenosti z protikorupčných auditov, automatizované riešenia v oblasti správ o zodpovednom podnikaní (ESG), či audity Grantov EHP a Nórskych grantov.

Riaditeľ OPK Marcel Vereš vystúpil počas bloku venovaného harmonizácii riadenia finančných a korupčných rizík. V rámci svojej prezentácie k riadeniu korupčných rizík predstavil legislatívne predpoklady riadenia korupčných rizík na ústrednej úrovni, ako aj ďalšie možnosti riadenia týchto rizík v prostredí samotnej organizácie. Prezentácia obsahovala aktuálny stav riadenia korupčných rizík pre ústredné orgány štátnej správy a verejnú správu všeobecne, načrtla priestor pre jeho zlepšenie a potenciálne príležitosti na centralizovanie a zjednotenie postupov pre povinné organizácie.

Každoročná participácia zástupcov OPK na konferenciách SKIIA CON predstavujú odhodlanie a plnenie záväzku OPK bojovať proti korupcii už na úrovni prevencie a prispievajú tak k zvyšovaniu povedomia o aktivitách štátu v oblasti prevencie korupcie aj medzi zástupcami odborníkov a expertov na tieto témy.
 

Fotogaléria