Návšteva Šanghajskej komisie pre disciplinárnu inšpekciu

26.11.2019
Dňa 26. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Šanghajskej komisie pre disciplinárnu inšpekciu. Stretnutie sa venovalo výmene informácií a skúseností v oblasti prevencie korupcie a prijímania protikorupčných opatrení. Čínska strana sa zaujímala o štruktúru a fungovanie jednotlivých inštitúcií, v ktorých kompetenciách sú protikorupčné aktivity, ako aj o oblasť prevencie korupcie. Zástupcovia Úradu vlády SR prezentovali systém protikorupčnej prevencie na Slovensku, ako aj aktivity vyplývajúce z uznesenia vlády č. 585/2018 k Protikorupčnej politike SR na roky 2019 – 2023. Obe strany sa dohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce, najmä v oblasti prevencie korupcie.

IMG_4001

IMG_9247