NAKAPrezídium Policajného zboru – Národná kriminálna agentúra (NAKA)
NAKA je špecializovaná na boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti, najmä trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami a zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, drogovej kriminalite, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev).

Pre odhaľovanie a vyšetrovanie všetkých trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia,  volebná korupcia, športová korupcia) je príslušné výkonné pracovisko patriace do štruktúry Národnej kriminálnej agentúry - s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru. 

https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby


Adresa pre poštové zásielky:
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava

http://www.minv.sk/?NAKA