NAKA

NAKA je špecializovaná na boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti, najmä trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami a zločineckými skupinami, korupčnej trestnej činnosti, drogovej kriminalite, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev).

Pre odhaľovanie a vyšetrovanie všetkých trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia,  volebná korupcia, športová korupcia) je príslušné výkonné pracovisko patriace do štruktúry Národnej kriminálnej agentúry - s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru.
 
Adresa:
Národná kriminálna agentúra P PZ
Račianska 45, 812 72 Bratislava
 
Tel. číslo: 09610 52102
 
Internetová stránka: http://www.minv.sk/?NAKA