Mladý tvorca 2019

14.11.2019
V Nitre sa v dňoch 5.až 6. novembra 2019 konal 27. ročník  celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2019 spojenej s odbornou konferenciou Inovácie v odbornom vzdelávaní, Medzinárodným veľtrhom cvičných firiem 2019 a s ďalšími zaujímavými sprievodnými akciami. Cieľom výstavy, ktorá bola slávnostne otvorená za účasti ministerky školstva pani Lubyovej, je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a programy  z oblasti záujmovej činnosti žiakov.
 
V  rámci plnenia úloh v súvislosti s programom  „Národný štandard finančnej gramotnosti“  sa zástupkyne ÚV SR na pozvanie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) zúčastnili panelovej diskusie na tému „Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie na školách dnes. Ako ďalej?“. Za odbor prevencie korupcie bola vysvetlená dôležitosť témy boja proti korupcii so zameraním na prevenciu korupcie vo vzdelávaní detí a mládeže vzhľadom na dopad tak pre spoločnosť ako aj jednotlivca a pripomenuté aktivity ÚV SR v tejto oblasti. V stánku ŠIOV boli rozdávané brožúry Korupcia okolo nás.

Mlady_tvorca