Memorandum o spolupráci medzi Úradom vlády SR a Úradom pre verejné obstarávanie

20.09.2023
Vedúci Úradu vlády SR Michal Luciak a predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič v pondelok 18. septembra 2023 podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vzájomná spolupráca v dvoch kľúčových oblastiach, a to:
  1. rozvoj vzdelávania a komunikácie spoločných tém verejného obstarávania a prevencie korupcie na území SR,
  2. vzájomná spolupráca pri tvorbe opatrení na zlepšovanie protikorupčného prostredia vo verejnom obstarávaní.
Podľa aktuálnych štatistík vnímania korupcie podľa Eurobarometra nekalé praktiky (poskytovanie a prijímanie úplatkov či zneužívanie právomoci na osobný prospech) vo verejnom obstarávaní v SR sú stále nad priemerom štátov Európskej únie. 
 
Na základe týchto dát a ďalších aplikačných problémov vznikla spoločná iniciatíva Úradu vlády SR a Úradu pre verejné obstarávanie SR.
Uzavretím tejto spolupráce dáva Úrad vlády SR jasný odkaz smerom dovnútra verejnej správy aj navonok, že sa aktívne podieľa na znížení miery korupcie vo verejnom obstarávaní, ako aj na vzdelávaní štátnych zamestnancov v oblasti integrity. 

Fotogaléria