Medzinárodný deň boja proti korupcii v Rakovej

06.12.2019

Dňa 9. decembra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii pracovníčka odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR odprednášala tému boja proti korupcii žiakom 8. a 9. tried Základnej školy Milana Mravca v Rakovej.

 

Akcia bola iniciovaná zo strany ZŠ a v prípade ÚV SR išlo o prvé protikorupčné vzdelávanie žiakov v tejto vekovej kategórii. Na interaktívnej prednáške bola žiakom priblížená korupcia zo širšieho pohľadu, zdôraznená dôležitosť prevencie korupcie a na prípadoch z praxe vysvetlená škodlivosť korupčného správania, ktorá sa môže dotknúť každého občana bez ohľadu na vek, vysvetlená častokrát tenká hranica medzi úplatkom a darom aj ako sa treba správať pri strete s korupčným konaním.

 

Na prednáške v rámci „Národného štandardu finančnej gramotnosti“ sa zúčastnilo vyše 80 žiakov a členov pedagogického zboru, ktorým boli rozdané brožúry Korupcia okolo nás.