Medzinárodná súťaž mladých na propagáciu protikorupčných aktivít „Spoločne proti korupcii!“

24.06.2020
Sekretariát Skupiny štátov proti korupcii Rady Európy (GRECO) v spolupráci s delegáciou Ruskej federácie vyhlásil medzinárodnú súťaž pre mladých ľudí zameranú na propagáciu protikorupčných aktivít pod názvom „Spoločne proti korupcii!“.
 
Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia od 14 do 35 rokov, ktorí zašlú svoje práce v termíne od 1. mája do 1. októbra 2020 cez oficiálnu stránku tejto súťaže (http://anticorruption.life) v dvoch nomináciách – najlepší plagát a najlepšie video. Pravidlá súťaže sú uverejnené na tejto oficiálnej webovej stránke v úradných jazykoch OSN: v anglickom, arabskom, čínskom, ruskom a francúzskom jazyku.
 
Súťažné práce by mali vyjadriť moderné protikorupčné vládne mechanizmy na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach sociálneho života, ako aj dôležitosť medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.
 
Ceremónia vyhlasovania víťazov bude previazaná s Medzinárodným protikorupčným dňom – 9. decembrom 2020.