Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA v spolupráci s odborom prevencie korupcie zorganizovala školenie v priestoroch Úradu vlády SR

26.04.2023
Dňa 17. a 18. apríla 2023 Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA v spolupráci s odborom prevencie korupcie zorganizovala školenie v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky.

Školiteľmi boli medzinárodne uznávaní experti v oblasti prevencie korupcie, pán Drago Kos - Predseda Pracovnej skupiny OECD pre boj proti podplácaniu zahraničných verejných funkcionárov v medzinárodných obchodných transakciách (Working Group Bribery – WGB) a Thomas Tschiggerl -  antikorupčný expert.                                 
Účastníkmi školenia boli zamestnanci Úradu vlády najmä zo Sekcie plánu obnovy, Sekcie kontroly  a Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu.

Účastníci školenia sa vďaka pánovi Tschiggerlovi zdokonalili  vo SWOT analýze v oblasti prevencie korupcie, hodnotení korupčných rizík a stratégie prevencie, ako aj možnosti zberu dát v štátnych inštitúciách. Mali príležitosť skúsiť si na praktických príkladoch  SWOT analýzu, ako ju správne nastaviť, aby bola účinná v praxi. 

Druhý deň pod vedením pána Draga Kosa bol venovaný najmä strategickým a protikorupčným dokumentom. Išlo o najlepšie postupy a najfunkčnejšie cielené spôsoby prípravy a poskytovania  odbornej prípravy na témy prevencie korupcie.

Zdroj foto: IACA

Fotogaléria